Skip to content

Nieruchomości – Pakiety usług

Pakiet Prawny

W ramach tego pakietu otrzymasz pełną informację na temat stanu prawnego nieruchomości. Informacja ta będzie zawierała wszelkie informację potrzebne do:

 • wyprowadzenia nieruchomości do sprzedaży, jeśli to oczywiście konieczne – w tym informację po sprawach spadkowych, rozwodowych itp.,
 • sprzedaży nieruchomości u notariusza – w tym jaka dokumentacja jest potrzebna, gdzie sprawy załatwić, pomoc w organizacji dokumentów
 • kredytowania nieruchomości – większość transakcji jest kredytowanych przez kupującego. Warto wiedzieć jakie dokumenty są potrzebne do kredytu, czego wymagają banki itp.
 • wsparcie w trudniejszych przypadkach dotyczących konieczności podziału nieruchomości, zgłoszenia tego w odpowiednich urzędach, uzyskania decyzji itp.
  Jest to pełne zabezpieczenie kwestii prawnych w tym dokumentacji itp.

Pakiet Home Staging

W ramach tego pakietu obejrzymy dokładnie Twoją nieruchomość i sprawdzimy co można zrobić by podwyższyć jej wartość:

 • konsultacja – Na tym etapie sprzedający powinien poinformować nas o wadach nieruchomości oraz problemach ze zbyciem. 
 • propozycja prac – poinstruowanie dokładnie co powinno być zrobione na danej nieruchomości w ramach zwiększania jej atrakcyjności w tym jakie rzeczy powinny być wykonane przez właściciela, dla uzyskania jak najlepszych efektów jak najmniejszym wkładem
 •  wdrążenie planu prac w życie – Po akceptacji budżetu i prac przez właściciela możemy przystąpić do realizacji wszystkich założeń. 
 • sesja zdjęciowa – wybierzemy również najlepszą porę dnia, tak by wyeksponować atuty wszystkich pomieszczeń. 
 • opracowanie oferty sprzedażowej

Pakiet Sprzedażowy – Podstawowy

Pakiet ten obejmuje zakres

 • negocjacji, pomocy i współdziałania ze ZLECENIODAWCĄ w przygotowaniu transakcji
 • negocjacje z kupującym
 • plan marketingowy sprzedaży nieruchomości
 • prawidłowa wycena nieruchomości opartą o analizę rynku
 • sesja zdjęciowa nieruchomości,
 • ukazanie atrakcyjnych cech nieruchomości
 • pokazanie dokładnych danych nieruchomości dla sprzedającego – w tym atrakcyjność lokalizacji, koszty utrzymania, możliwości rozwojowe itp.
 • umieszczenie ogłoszeń na wybranych przez sprzedającego portalach z nieruchomościami
 • prowadzenie negocjacji z klientami

Pakiet Sprzedażowy – Rozszerzony – od nieruchomości

W ramach tego pakietu przygotowujemy dodatkowe rzeczy związane z nieruchomością:

 • przygotowanie nieruchomości do sprzedaży przez h dekoratorów, którzy podkreślają, niejednokrotnie, niedostrzegalne walory danego miejsca, 
 • sesja fotograficzna lub filmowa przygotowanej profesjonalne sesji zdjęciowej nieruchomości, ale także na ciekawe jej zaprezentowanie, wykorzystując multimedialne i wirtualne prezentacje.
 • wykonanie rzutów poszczególnych kondygnacji, 
 • przygotowanie oferty, niepowtarzalnego opisu, opowiedzenie swego rodzaju historii danej nieruchomości, 
 • obsługa procesu sprzedaży, wynajmu lub zamiany: telefony, maile, spotkania, wizyty w urzędach, rozmowy z prawnikami, notariuszami, 
 • obecność i pomoc podczas procesu przeniesienia własności w kancelarii notarialnej, 
 • zabezpieczeniu interesów (szczególnie finansowych) stron transakcji
 • przekazanie nieruchomości stronom
 • przygotowanie „wirtualnego spaceru” po nieruchomości,
 • prowadzenie dni otwartych nieruchomości – w tym licytacja ofert
 • loty dronem – film pokazujący nieruchomość.

Pakiet Rola

W ramach tego pakietu pomożemy ci w zakupie działki rolnej w tym:

 • Sprawdzeniu działki – weryfikacja w ramach systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (dowiemy się dużo na temat samej nieruchomości, jej właściciela oraz istniejących obciążeń i roszczeń, a także obciążeń hipoteki.)
 • Pomoc przy zakupie działki- sprawdzenie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Audyt działki z Pewnym Lokalem –
  *uzbrojenia działki,
  *jej dostępu do drogi publicznej, 
  *potencjalnie niepokojących pozwoleń na budowę w sąsiedztwie,
  *bliskości lasu,
  *jakości gruntów,
  *topografii i zadrzewienia działki,
  *bliskości linii średniego napięcia,
  *odległości od chronionych obszarów przyrody,
  *lokalnej jakości powietrza,
  *ewentualnego położenia działki w strefie zalewowej.
 • Otrzymasz pełną informację jaką musisz mieć by zwrócić się do odpowiedniej instytucji publicznych o zgodę na zakup działki powyżej 1 ha dla osób które nie spełniają wymogów „ustawy o ziemi” ograniczającej zakup ziemi rolnej

Pakiet Podział i Przygotowanie Do Sprzedaży

W ramach tego pakietu oferujemy :

 • pakiet ROLA
 • pomożemy ci w sprawdzeniu czy ziemia która posiadasz nadaje się do podziału na mniejsze działki tak byś mógł je sprzedać pod zabudowę,
 • uzyskasz pełną informację co jest potrzebne byś za jakiś czas zamiast jednej działki rolnej miał kilka/kilkanaście gotowych do sprzedania
 • pomoc w składaniu dokumentów do odpowiednich urzędów itp.
 • pomoc w uzyskaniu podziału, nowych mapek, warunków zabudowy itp.

Pakiet Budowa

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy budowie domu jesteśmy w stanie bardzo dużo ci pomóc. W ramach tej usługi otrzymasz wsparcie w procesie budowy domu, w tym:

 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich pozwoleń,
 • pomoc w znalezieniu firm wykonawczych, odpowiednich kierowników budowy
 • pomoc w sprawach technicznych związanych z budową
 • pomoc w negocjacjach cenowych itp.

Pakiet Wynajem

 • promocja oferty na serwisach własnych i branżowych
 • prezentacja mieszkania
 • wyszukanie osoby wynajmującej (Przeprowadzenie selekcji i weryfikacji Najemców, Sprawdzenie Najemcy w Krajowym Rejestrze Długów (KRD))
 • Przygotowanie mieszkania do przekazania nowym Najemcom
 • opieka nad nieruchomością w zakresie ustalonym
 • Opieka techniczna nad mieszkaniem (pomoc przy organizacji wsparcia fachowców)
 • Rozwiązywanie bieżących problemów
 • Protokół zdawczo-odbiorczy
 • Kontrola stanu mieszkania z dokumentacją fotograficzną
 • Spisanie bezpiecznej umowy najmu (rodzaj umowy ustalamy z klientem umowa notarialna, cywilna)
 • Rozliczenie końcowe Najemców
 • Kontrola i egzekwowanie płatności z tytułu umowy najmu oraz opłat administracyjnych
 • Rozliczanie ubezpieczenia mieszkania wraz z czynszem